Obowiązki zarządcy nieruchomości – Poznań (cz.1)

Zarząd nieruchomości wybierany przez mieszkańców wspólnoty ma określone obowiązki (obowiązki zarządcy nieruchomości poznań), które powinien wypełniać. Nie mniej jednak, bardzo często mieszkańcy nie mają dostatecznej wiedzy, co należy do wyżej wspomnianych obowiązków zarządcy nieruchomości. W konsekwencji nie wiedzą oni jakie czynności od wybranego zarządu egzekwować. Dlatego też warto zapoznać się z szeregiem zadań, które każdy zarządca nieruchomości zobowiązany jest wykonywać.

Dokumentacja wspólnoty mieszkaniowej

Do jednych z zadań zarządcy nieruchomości, tych chyba najbardziej znanych i oczywistych dla niemalże każdej osoby,  należy praca z dokumentacją zarządzanych lokali. Dokumentacja, to dosyć obszerne określenie, dlatego doprecyzowując możemy zarządcy nieruchomości przypisać obowiązek dokumentowania stanu technicznego budynków, w tym również np. prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentację eksploatacji budynków, jak również całą stronę finansową. Ponadto, oprócz prowadzenia bieżącej dokumentacji, całość powinna być odpowiednio archiwizowana.

Kwestie techniczne – Obowiązki zarządcy nieruchomości Poznań

Nieruchomości, bloki czy kamienice to przede wszystkim miejsce, gdzie mieszkają ludzie. Dlatego kolejną istotną kwestią, która leży w gestii zarządcy nieruchomości jest zapewnienie eksploatacyjnej obsługi nieruchomości. Za pojęciem tym kryje się m.in. wyszukanie firm, które zapewnią mieszkańcom dopływ wody, energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. Do roli zarządcy należy także współpraca z firmami, które odpowiedzialne są za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości.

Warto wspomnieć, iż zarządca nieruchomości poznań, odpowiedzialny jest także za sprawy techniczne – konserwację nieruchomości i naprawa bieżących usterek, regularne przeprowadzanie przeglądów, zarówno nieruchomości, jak i urządzeń będących na ich wyposażeniu – instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych, wymiana liczników, itp. Nie należy zapominać także, że w zarządzanych nieruchomościach zdarzają się nierzadko awarie. W związku z tym zarządca powinien zapewnić całodobowe pogotowie techniczne, które będzie w stanie szybko i sprawnie zareagować na ewentualne zdarzenie.

Ład i porządek

Obowiązki zarządcy nieruchomości to również utrzymanie czystości na terenie wspólnoty. Zarządca powinien zatrudnić osobę odpowiedzialną za sprzątanie części wspólnych nieruchomości lub znaleźć firmę, która świadczy tego typu usługi. Zarządca musi zadbać także o zieleń na terenie osiedla – koszenie trawników, przycinanie drzew czy krzewów, ale również odśnieżanie chodników zimą. Dodatkowo, zarządca powinien zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców wspólnoty, np. ochrona nieruchomości przed ogniem.

Jak możemy zauważyć lista na której znajdują się obowiązki zarządcy nieruchomości jest dosyć długa, a wymienione wyżej kwestie to zaledwie część odpowiedzialności, która spoczywa na tym osobach lub osobie pełniącej tę funkcję. W kolejnym artykule będziemy kontynuować ten temat starając się w wyczerpujący sposób przedstawić pełen zakres prac, które leżą w gestii zarządcy.

Obowiązki zarządcy nieruchomości – Część 2 – już wkrótce!